Hermasz, a pásztor…

Kedves testvérek! Egy nagyon kedves könyvet szeretnék veletek megosztani, ami rendkívül nagy hatást gyakorolt hívő életemre. A mű címe: Hermász, a Pásztor. A mű az első század végén, vagy a második század elején keletkezett ókeresztény mű. Szerzője Hermasz, aki az apostoli atyák egyike lehetett. Egyházi hagyomány szerint a 72 tanítvány egyike lehetett és Philiipi episzkoposzaként szolgált.

A munka régiségét bizonyítja, hogy már Alexandriai Szent Kelemen is hivatkozik rá. Több gyülekezetben a Biblia mellett olvasmányként tartották számon, néhol pedig az újszövetségi bibliai kánon részévé is igyekeztek tenni. Órigenész úgy vélekedett, hogy a szerző Isteni ihletés következtében írta művét. Más teológusok úgy tartják, hogy ez az a Hermasz, akit Pál megemlít a Róma 16,14-ben.

Akárhogyis volt, átérezni belőle a Lélek jelenlétét, és megmutatja nekünk, hogyan gondolkodtak, éltek a korai keresztények. Minden élő hitűnek olvasnia kell!

Épüljetek belőle és legyen további tápláléka a ti hiteteknek.

http://churchofgod.hu/content.php?act=hermasz_pasztora

(ha nem szeretsz gépen olvasni, az oldal alján letöltheted pdf. vagy word formátumban is.)

Legyetek áldottak!

 

Helyszín H-9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós u. 18. Telefon +36 70 866 5220 Email cím movarikereszteny@gmail.com Hours Bibliaóra: minden szerdán 18.00-tól | Istentisztelet minden vasárnap 16.00-tól | Úrvacsorai Istentisztelet: minden hónap első vasárnapján 16.00-tól (nyári időben 17.00-től)
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close