Kik vagyunk?

stockfresh_292777_family-before-cross_sizeS_479996 2Önálló, felekezetektől független evangéliumi keresztények, ami annyit jelent: Urunk sokfajta aklából való, Krisztusban hívők közössége. 

Olyan emberek közössége, akik:

  • hisznek a Szentírás egyedüli tekintélyében
  • élő hittel, és személyes meggyőződésből követik Jézust
  • törekszenek valóságos életszentségben megélni a hitüket.

Helyszín H-9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós u. 18. Telefon +36 70 866 5220 Email cím movarikereszteny@gmail.com Óra Ószövetségi Bibliaóra: minden szerdán 18.00-tól | Újszövetségi Bibliaóra: minden vasárnap 17.00-tól | Úrvacsorai Istentisztelet: minden hónap első vasárnapján 17.00-tól (téli időben 16.00-től)
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close