Noé idejében tényleg elpusztította Isten a világot, tényleg elhiszed Jónást és a cethalat?

Minap egy nagyon kedves katolikus teológus barátommal vacsoráztam. A hosszú, késő estébe belenyúló beszélgetésünkben egyszer megkérdezte tőlem: “te tényleg azt gondolod, hogy Isten Noé idejében valóban elpuszította az emberiséget?” Kérdésében nem csak az őszinte kíváncsiságot (te mit gondolsz erről) véltem felfedezni…ott rejlett benne a “te komolyan gondolod??” is.

Egy nagyon művelt, doktori fokozattal rendelkező és a bibliaóránkra járó testvérünk nemrég mesélte, hogy egy előadáson ült, ahol egy evangélikus lelkész tartott előadást, és olyanokat mondott, hogy az Ószövetséget azt nem kell szó szerint venni, Mózesnek nem nyílt ketté a Vörös-tenger, Noé csak legenda, Jónás és a cethalról már nem is beszélve…

Biblikus teológusok látjuk, hogy micsoda durva és komoly métely a mai kor szolgáinak képzésében a liberális teológia agresszív térhódítása. Nincs itt már szó megtérésről, meg igaz hitről, sőt a Biblia szavait is kétségbe vonják, “nem kell azt szó szerint értelmezni”…

És miközben ezt teszik, teljesen nyugodtan tudnak Jézus Krisztusról, mint megváltóról és Isten Fiáról nyilatkozni. Mózes, Noé, Jónás mese, Jézus Krisztus oké!

Csak azt nem tudom, hogy értelmét, fülét, szemét az ilyen tanítást terjesztő teológus hová teszi. Hogy mondhatja, hogy Jézus a Krisztus, meg az Újszöv okés,  és hogy az Ószöv-ben megírt csodák és jelek mese????

És az ilyen mit kezd azzal, hogy Jézus maga hitelesíti mindhárom személyt és a történetüket?

Jézus mondja:

“És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.” Lk 17,26-29

Akkor most Jézus rendben, ő valóban az Isten, neki hinnünk kell, őt követnünk kell, de az Ószöv az kacsa? Azt nem kell komolyan vennünk? Az a baj, hogy az egyik mondat tagadja a másikat. Mert ha valaki azt mondja: Jézus a Krisztus, és ő Igaz, és neki hinnünk kell, akkor mit kezd az ilyen liberális teológus Jézus ezen a szavaival? Jézus maga igazolja Noét, az özönvizet, és azt mondja, ugyanígy fog történni az Ő második eljövetele is. Váratlanul fogja érni az embereket, akik ma esznek, isznak és házasodnak….és igen meg fognak lepődni…

„Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül: „Mester, jelt akarunk látni tőled.” Ő pedig így válaszolt nekik: „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volta hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Mt 12,38-41

Itt ugyanaz a helyzet. Liberális teológus, aki egyébként hitetlensége miatt enged annak a világi nyomásnak, mely azt mondja neki “ne bolondozz, ugye nem akarod mondani, hogy te hiszel a csodákban? Hát az hogy Jónás próféta volt, azt még lenyeljük, de ezt a cethal sztorit….ezt csak egy gyermeteg lelkületű ember hiszi el…!!!”

Jézus azt mondja: “ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt”…tehát volt. Ha Jézus Igaz, és ő az emberiség megmentésére és megváltására küldött Megváltó, akkor ki az, aki ezt össze tudja egyeztetni azzal a gondolattal, hogy egyébként ő hazug, vagy szentimentálisan gyermeteg? Ő ugyanis igazolja szavával ezt a történetet.

Mejnünk tovább: Mózesnek nem nyílt ketté a vörös tenger…

“Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?”Jn 5-39-47

A Farizeusok azt mondják: mi vagyunk az igaz hívők, mi vagyunk a kiválasztott nép, mi értjük Mózest! És közben vakok és süketek. Nem-e így van a liberális teológusokkal is?

Elutasítják az írásokat, és felemelik a hagyományokat. Döbbenetes Jézus 47.versben megírt utolsó mondata: Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?”

Nem folytatom, akinek van füle a hallásra, hallja meg!

Döntse el mindenki maga, hogy ketté nyílt-e a vörös-tenger, élt-e Noé, és valóban volt-e özönvíz általi pusztulás, Jónás volt-e három nap és három éjjel a cethal gyomrában!

Imádkozzunk a vakokért, hogy nyíljon meg a látásuk!