Csíksomlyó margójára…Váradi Attila teológustársam írása

“Évről évre magyarok tömegei zarándokolnak el Csíksomlyóra Pünkösdkor, hogy ünnepeljék a Szentélek eljövetelét, szeretetre, megbocsátásra és egységre buzdítva. Ám van itt valami, amire most szeretném felhívni a figyelmet. „A nagymisét pünkösd szombatján, délután egy órakor tartják, melyre Máriát dicsőítő énekekkelés körmenettel érkeznek a hívők.”Forrás „Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra biztatta a jelenlévőket, hogy bizalommal forduljanak Szűz Máriáhoza kérésükkel, mert tőle még soha senki nem távozott meghallgatatlanul.”Forrás

Miért probléma Máriához fordulni? Miért baj hozzá imádkozni vagy segítségül hívni? Hadd magyarázzam el!

Mit szólnál ahhoz, ha mondjuk társad (vagy jövendőbelid) nem téged kérne meg, hogy segíts neki, hanem egy másik – ellenkező nemű – embert, és ráadásul le is feküdne vele? Nos, az, amit Csíksomlyón követnek el évről évre, ugyanilyen érzést vált ki a Szent Isten szívében. Nagyon megszomorítjuk őt azzal, hogy nem Hozzá fordulunk segítségért, hanem valaki máshoz. Isten ezt bálványimádásnak nevezi, ami az egyik legszörnyűbb bűn. Pedig az ajtó nyitva van már 2000 év óta, és közvetlen bejárásunk lehet Hozzá. Jézus ez az ajtó, és Jézus halt meg minden emberért – nem Mária. Még amikor Mária mint ember élt, akkor ő is azt mondta, Jézusra hallgassunk…

Ha ezek az embertömegek valóban szeretnék Istent, akkor úgy járulnának Őhozzá, ahogy azt Ő parancsolta: az Úr Jézuson keresztül. Isten az egész Bibliát teleírta azzal, hogy se ne faragjunk, se ne imádjunk bálványt, és ne is hívjunk más nevet segítségül csak Jézusét! Az igazi Mária meghalt és eltemették. Nagyon fontos, amit most mondok, hogy megértsd: itt az ördög, a lelkek gyilkosa az, aki „Mária-álarcba” bújva megtéveszti az emberek millióit. Isten azért tiltja a halottakkal való beszélgetést, mert ilyenkor a sötétség, vagyis a Sátán erőivel beszélgetünk, és magunkra szabadítjuk a pokol erőit és átkát – noha ez nem azonnal válik egyértelművé.

Mindezeket óvó szeretetből írom feléd, kedves Olvasóm, mint akinek kötelessége az igazságot megalkuvás nélkül hirdetni. Tudod, egy kis méreg is elég az italba, hogy bárkit is megöljön. A vegytiszta igazság pedig az, hogy el kell hagynunk a vallásos holt cselekedeteinket, és az Élő Istenhez kell fordulnunk, amíg nem késő! Ha valóban Istent akarjuk szeretni, akkor nem szabad mást segítségül hívni, csak a feltámadt Úr Jézust, mert rajta kívül nincs más út az Atyához és nincs más közbenjáró. Ne tévelyegjünk, a Szent Isten gyűlöli a bűnt. Nem számít, hogy a nagy tömeg mit mond. Légy bátor, és merj szembenenni a tömeggel, és követni az igazságot. Akkor is, ha ezért nagy árat is kell fizetned, mint az Úr Jézusnak és az apostoloknak is.

Muszáj kimondanom, még ha sokan nem is veszitek majd ezt jónéven: Az, hogy „keresztény magyarok” évről évre zarándokolnak Csíksomlyóra, semmit sem jelent Isten előtt, sőt! Igazából a „keresztény” szónak már alig van bármi köze is „Jézus követéséhez”. Ha valóban keresztény lenne a magyarság, akkor ENGEDELMESKEDNE Jézusnak. Mondani magáról bárki mondhat bármit. Nem a keresztény címke, hanem az engedelmesség számít. Az pedig annak felismerésével kezdődik, hogy egész eddigi életem, úgy ahogy van, gonoszság a Szent Isten szemében. Majd utána a bűntől való elfordulással és Jézus követésével folytatódik: teljes vízalámerüléssel és a szavának való feltétlen engedelmességgel.

Jézus az ítéletnapon nagyon sok embert ezzel a szöveggel fog a tűz tavába küldeni: „Miért mondjátok nekem, »Uram! Uram!«, ha nem teszitek, amit mondok?” Hallgatóságát arra intette, hogy az örök életre a kapu szűk és az út keskeny, és kevesen vannak, akik azt megtalálják és járnak rajta.

Óriási veszélyben vannak tehát azok lelkei –és lehet, hogy a tiéd is!–, akik Jézus tanításai és parancsai helyett emberek hagyományait és tévelygéseit követik. Ezért fontos kinyitnod Isten szavát, a Bibliát és megnézned, hogy JÉZUS mit tanított és mondott, és nem jársz-e téves úton. Ez minden ember egyéni felelőssége, így a Tiéd is. Az ítéletnapon senki sem hivatkozhat majd arra, hogy „XY atya és püspük ezt meg azt mondta.” Arra sem hívatkozhatunk, hogy „De hát én keresztény voltam és magyar”. Vagy: „Pedig Szűz Mária mindig meghallgatott!” Egyedül egy dolgot fog Isten számonkérni: „Engedelmeskedtél nekem?” „Gyűlölted, amit Én gyűlölök, és szeretted, amit Én szeretek?”

Kedves katolikus vagy magyar barátom: Istennel nem lehet játszani. Ha ma meghalnál, az Úr Jézus hová ítélné a lelked? A mennybe, vagy a tűznek tavába? Ez a legégetőbb kérdés, amin szeretném, ha elgondolkoznál. Tényleg szeretetből kérlellek, Péter apostol pünkösdi beszédét idézve, hogy légy bölcs, és „Mentsétek meg magatokat ettől a gonosz nemzedéktől!” (Apcsel 2:40)”

“A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak”  1 Tim 4,1