Mária-kultusz – bálványimádás

Döbbenetes megtapasztalásban volt részem a minap. Legkisebb fiamat vittük Bibliai Kalandtáborba Tordasra a Gerecsébe. A találkozó a templomtéren volt, ott gyülekeztek a gyerekek. Amíg vártunk a busszal érkezőkre bementem a tardosi katolikus templomba és – döbbenjetek meg – ez a látvány fogadott:

IMG_2223.JPG

“Én vagyok a szeplőtelen fogantatás” – áll a gondos munkával megalkotott vasajtó feliratán. Az ajtó mögött természetesen egy Mária szobor van, sok virággal…. le lehet borulni előtte, lehet őt imádni…

Akárki írta, vagy iratta ki ezt a szöveget, tudatosan vagy tévelygésből (hívek, akik meg vannak tévesztve), rémes alattomosságról és manipulációról tesz tanúságot.

A katolikusok általában nem olvassák (tisztelet a kivételnek) a bibliát, mert nem olvastatják velük. Megtarták őket abban az állapotban, hogy a biblia olvasása és értelmezése az “egyház” és a papok dolga. Így valamit ismernek ugyan a szentírásból, de inkább csak a liturgiákba berakott és kiragadott igéket, mint:

 • “nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de csak szólj….” – liturgikus bűnvalláshoz használt igeszakasz, vagy
 • Jézusnak van egy mondata, amit valóban Ő mondott: “Én vagyok a feltámadás és az élet!”

A hamisítvány akkor jó, ha megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Nézzétek meg: az ” Én vagyok a szeplőtelen fogantatás” mondat tökéletesen alkalmas, hogy Bibliai mondatnak tűnjön a szentírás dolgaiban járatlan embereknek.

Olyan, mintha onnan lenne idézve, és galád módon “kölcsön veszi” Jézus ismert és híres isteni mivoltát és valóságát bemutató “Én vagyok…” mondásainak tekintélyét.

(Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12)…Én vagyok az élet kenyre (Jn 6,48)….Én vagyok a jó pásztor (Jn 10,11)…Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25)…Én vagyok az igazi szőlőtő…(Jn15,1)

Mária azoban soha nem mondott ilyet, ennek a feliratnak SEMMI KÖZE NINCS A SZENTÍRÁSHOZ!

Pontosan tudjuk, hogy ki és mikor kezdte el ezt a förtelmes, ma katolikus hívek millióit bálványimádásba vezető tévtanítást!

 • IX. Piusz pápa (1846–1878) kiadott egy dogmát 1854-ben „Mária szeplőtelen fogantatásáról”. (szeplőtelen = isteni beavatkozásra, szűzen) Ekkor történt az egyház történetében először, hogy nem a zsinat, hanem a pápa önhatalmúlag és egymaga hirdetett ki egy dogmát.
 • A dogma kimondta, hogy az „eredendő bűn a fogantatás gyönyöre közben öröklődik át”. Ezzel a dogmával azt akarták kimondani, hogy „Jézushoz hasonlóan Mária fogantatása is gyönyör nélkül, tehát bűn nélkül” történt.
 • Ez a dogma lényegében a többi pogány vallások istenanya és női istenségek kultuszát építette be a keresztyén tanításba és a Mária kultuszt emelte még följebb. 
 • Mivel a katolikus klérus is érezte, a pápa zsinat nélküli dogma-kijelentése mininum problémás, 1870-ben ült össze az I. Vatikáni Zsinat, 300 évvel a Tridenti Zsinat után. Ekkor hirdették ki a „pápa tévedhetetlenségének” dogmáját, amely kimondja: hit és erkölcs dolgában – ex katedra – a pápa tévedhetetlen. Amit tehát a pápai trónjáról kijelent, az Isten tévedhetetlen kijelentésének és igazságának kell elfogadni. Ezzel mintegy utólag “legalizálták” az 50-es 54-es ex-katedra tett kijelentését. (1950-ben hirdette ki a pápa ehhez hasonlóan, ex katedra „Mária mennybemenetelének” dogmáját is.)

A Biblia tanúskodik:

 1. Mária nem volt bűntelen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint maga az angyali jelenés története: Máriának megjelenik egy angyal, hogy közölje vele a hírt: fiúgyermeket fog szülni. És hogy szólítja meg Isten küldötte Máriát? “Üdvöz légy kegyelembe fogadott” (Lk 1,28). Az üzenet világos: ha valaki nem bűnös, annak nem kell kegyelmet adni. Az angyal így folytatja: “Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!” (Lk 1,30). Isten adja tehát neki kegyelmet, tehát kiemeli korábbi bűnös állapotából, ezért nem kell félnie.
 2. Mária nem fogant szeplőtlenül! A katolikusok december 8-ára kreáltak egy ünnepet, ekkor ünneplik ugyanis a “szeplőtelen fogantatás” ünnepét. Elsőre talán úgy tűnhet, hogy arról van szó, amikor Mária méhében Jézus a Szentlélektől megfogant. De ez nem így van, és ez is egy torzító megtévesztés. Ugyanis nem Jézus, hanem Mária szűzen fogantatását ünnepeltetik a hívekkel. Jézusról tudjuk, hogy a Szentlélektől fogant, József nem volt a fizikai értelemben apja Jézusnak. Erről mind a négy evangélium beszámol. Máriáról viszont tudjuk, hogy volt apja és anyja. A Pápa, hogy meghamisítsa a szentírást kitalálta, hogy Mária is szűzen fogant. Még arra is volt gondjuk, hogy megírják Mária anyjának nevét, aki szerintük Anna volt. Mindez azonban nélkülöz minden történelmi alapot, a szentírás és semmilyen más ősegyházi forrás nem ír erről.
 3. Mária elragadtatásáról és mennybemeneteléről semmilyen tanítás nincs! A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ezzel szemben az igazság az, hogy Máriáról az utolsó említés az Apcsel 1,14-ben olvasunk, amikor a Szentlélek kiáradása előtt a tanítványokkal együtt van a felházban. Azt is tudjuk, hogy Mária János apostolhoz költözött Jézus halála után, úgy ahogy Jézus ezt mindkettőjüknek meghagyta (Jn 19,27). De hogy János hol lakott, arról nincs pontos tudomásunk. Mária halálának idejéről is csak két feltételezés van, melyek szerint 43-ban vagy 48-ban halt meg. De sem a helye, sem a pontos dátuma ennek nem ismert. Minden más csak legenda, vagy kitaláció. A Magyar Katolikus Lexikon is elismeri ezt, és így ír erről: “Az evangéliumok nem beszélnek Máriáról: Mária tiszteletreméltó alakját szent hallgatás vette körül.” Kérdem én, akkor miért tanítanak róla többet?
 4. Máriának Jézus után Józseftől születtek még gyermekei, azaz nem maradt “szűz” és Jézusnak voltak testvérei: A katolikus egyház ezt is igyekszik tagadni (mert akkor megdől a hamis tanuk, hogy Mária szeplőtlenül ment a mennybe) és ezt nem csak a Biblia igazolja sok helyen, hanem a katolikus egyház Szent István kiadója által gondozott Ókeresztény írók sorozat 4 könyveként kiadott Euszebiosz egyháztörténete 116. oldalán ők maguk is elismerik, amikor történeti forrásokra hivatkozva ezt írják:

IMG_2244.jpg

Ezen felül ott van a Mt 1,24-25-ben leírtak is, amely így szól: “József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, 25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.” Nem azt mondja az ige tehát, hogy József sosem érintette (értsd: hált vele) Máriát, hanem hogy addig nem érintette, amíg Jézus meg nem született.

Mindennek a hamis tannak a vége, amit ma látunk, hogy a katolikus klérus Máriát Jézusi (Isteni) rangra emelte, ugyanúgy (sőt jobban) imádtatják a hívekkel, mint Jézust!

Miért problémás ez?

 1. Máriának (egy embernek) oltárokat, szobrokat, szentéjeket emelnek és azok előtt borultatják le a híveket és ezzel felélesztik a bálványimádást, megszegvén ezzel Isten parancsolatát, lásd 1 és 2. parancsolat),
  1. “Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!” (5Móz 20,2-5)
  2. “De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az ÚRról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled és azokat imádod, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek!” (5 Móz 8, 19)
  3. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy Isten népe a bálványimádás miatt irtatik ki és kerül fogságba. Erről ír szinte az egész Ószövetség a Bírák könyvétől egészen Ézsaiás, Jeremás, Ezekiel prófétákig, de még utána is. (lásd: Ezékiel 6. fejezete)
 2. Mária Istenanyává emelésével a katolikus egyház megtagadja a szentháromság-tant és nyíltan a politeizmus bűnébe esik.
 3. Felélesztik és megteremtik a modern kori halottkultuszt, hiszen halott emberekhez (ennek kiterjesztése a szentekhez való imádkozás is) imádkoztatják a népet, tőle – mint közbenjárótól – várnak védelmet és meghallgatást, pedig erre egyedül csak Jézus képes és jogosult! A szentírás világosan fogalmaz, erről:
  1. “Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” (1 Tim 2,5)

Végül nézzétek meg az alábbi képet! Lányom diplomaosztóján készítettem a pécsi Dzsámiban (ami egykor iszlám mecset volt, ma katolikus templom). Az oltár fölött balra Jézus, jobbra Mária ugyanabban a testtartásban, ugyanakkora méretben, mintegy sugallva: Mária egyenrangú Jézussal, tőle ugyanolyan oltalmat és védelmet remélhetnek az emberek (akik kicsiben alattuk állnak!)

img_0747.jpg

Testvérek! Az ítélet az Úré, de az igazság és az igehirdetés szolgálatát ránk bízta. (Mt 28,19) Éppen ezért minden igaz hívő feladata is világos: el kell ezeket mondani mindazoknak, akiket megtéveszt a katolikus egyház! Hozzátok ki a világosságra a sötétben senyvedőket!


2 hozzászólás a(z) “Mária-kultusz – bálványimádás” bejegyzéshez

 1. Igei szempontból a pápaság maga a legnagyobb eretnekség, tagadása mindannak amit Jézus és az apostolok hirdettek.Nem isteni forrásból származik!! A leleplezett vatikán cimű könyv pl egyik ékes bizonyítéka. Kérlek hozd el,mert éppen egy római katolikus testvéremnek igértem oda,fontos lenne,mert lehet hogy pl egy ilyen könyv hozza ki a sötétségből! Üdv Imre!

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s