Van egy “jó pápánk”

Egyre többször hallom keresztény berkekben, hogy végre van egy jó pápája a katolikus egyháznak…Ferenc pápa kiáll a szegényekért, vallásközi párbeszédet folytat, reformálni szeretné az egyházat, megnyilatkozik a természet védelmében, felszólal az igazságtalan gazdasági folyamatok ellen…stb.

Igenám, de ezek mögött a nemes gondolatok mögött ott van az a vallási tartalom is, ami viszont teljesen elfogadhatatlan.

Mielőtt tovább olvasol, nézd meg ezt a videót!

Ez ebből a döbbenetes hivatalos videóból is kiderül. A pápa, aki magát minden keresztény vezetőjének tartja, együtt borul le imádkozni a muzulmán, a zsidó, a buddhista papokkal és ezzel hirdeti: muzulmán, zsidó, keresztény….testvérek vagyunk, szeressük egymást, hiszen végtére is mind egy Istenhez imádkozunk, nem? És ez itt a nagy megtévesztés. Mert a pápa itt világbékét, meg vallási párbeszédet hirdetve burkoltan azt üzeni: mindegy milyen úton, melyik vallás akarsz eljutni Istenhez, a lényeg, hogy Istent keresd. Döbbenetes, mert a NEW AGE szinkretista ideálja is pontosan ugyanezt mondja. A probléma azonban az, hogy sem a muszlim, sem a zsidó vallás, sem a buddhisták nem ismerik el Jézust Krisztusnak és tagadják Jézus istenségét – tehát antikrisztusi vallások. “Aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, az az Antikrisztus” – írja János apostol az első levelében (1Jn 2,22-23).

A videó legmegtévesztőbb része, amikor kiállnak a “papok” és azt mondják: “hiszek a szeretetben”, s a végén mindegyik “bedobja a közösbe” a saját hitének a szimbólumát… És mindez a pápa hivatalos videója!!!!

Hát hol olvasható a Szentírásban, hogy hinni kell a szeretetben? Hinni kell Jézus Krisztusban! De ez nem hangzik el….csak szirupos szeretet, meg hogy mindannyian egyek vagyunk…

Ezt a bűnt egyébként először nem Ferenc Pápa követte el, és ez a hamis szellemi irányzat nem is tőle ered. Már 1982-ben II. János Pál pápa Asszisziben kidolgoztatta a más pogány papokkal közös istentiszteletek liturgiáját, és gyakorolta is. 1982-ben meghívta a világ összes pogány főpapját és együtt borultak le imádkozni. Kérdem én is: melyik Istenhez? Kinek az istenéhez?

Pál apostol írja a Korinthusiakhoz írt második levelében, a hatodik fejezet 14. versében a következőket: Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.”

Ferenc pápa a “világbéke” követeként és égisze alatt folyamatosan járja a világ pogány templomait és borul le a pogány templomokban a pogány főpapokkal, miközben szinte az egész Ószövetség arról szól, hogy Isten népe más istenekkel együtt imádkozik, pogányokkal együtt borul le…Isten ezért küldi őket fogságba, ezért veti el őket. Hát nincs egy ember sem a katolikus egyházban, aki olvasná Isten igéjét?

“De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az ÚRról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek!” 5 Móz 8,19

S azon már meg sem lepődünk, amikor Simon Peresz nemrég állítólag azt mondta, hogy az ENSZ már nem tudja betölteni szerepét ezért kell egy világvallási szervezet, ami egyesítse az összes vallást, és azt javasolta, hogy Ferenc pápa legyen ennek a vezetője…(forrás: 444.hu)

Félreértés ne essék, nekem nincs semmi bajom azzal, ha a katolikus egyházfő párbeszédet folytat más egyházak vezetőivel, ha azért megy oda, hogy hirdesse nekik az evangéliumot, meg a Jézus Krisztusba, mint egyedül üdvözítő megváltóba való hitet. De sajnos nem ezt csinálja. Azt mondja: az is jó, amit ti csináltok, és ezzel kiforgatja az igazságot és hamis tant hirdet.

Nincs más út Istenhez. Senki sem üdvözülhet, csakis Jézus Krisztus által. Ez az igazság! Ezt kellene hirdetnie, és nem azt, hogy “buddhista, muzulmán, zsidó, keresztény…mindannyian Isten gyermekei vagyunk.